Mbështeteni Radion

MËNYRAT  SI MUND TA NDIHMONI RADIO MARINË!

Kliko për të ndjekur udhëzimet

Dhuroni çdo muaj

Dhuroni një herë

Raiffeisen BANK

Ndihmojeni Radio Marinë përmes:

Shoqata “Radio Maria”

Nr i llogarisë: 1501160000170159

SWIFT COD: RBKOXKPR


Shoqata ’’Radio Maria’’ Sirnach,

PostFinance Bank Nr. llog: 61-939518-2 CHF

IBAN: CH44 0900 0000 6193 9518 2

Dhuroni kohën tuaj.

Shko tek faqja e Vullnetarëve


Current track

Title

Artist